ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และลูกจ้าง
เทศบาลเมืองบางคูวัด