หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (Vision) “ พัฒนาคน พัฒนาวัตถุ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองบางคูวัดน่าอยู่ ”  
 
 
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้114คน
ผู้ชมเมื่อวาน343คน
ผู้ชมเดือนนี้6784คน
ผู้ชมเดือนก่อน11665คน
ผู้ชมทั้งสิ้น130426คน
สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
วัดบางคูวัดใน
ประวัติวัดบางคูวัดใน
ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 7 บ้านใน ตำบลบางคูวัด  อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีที่ดินที่ตั้งวัด 33 ไร่
พื้นที่ตั้งวัด
ด้านทิศเหนือยาว 40 เมตร ติดต่อกับคลองใน
ด้านทิศใต้ยาว 125 เมตร ติดต่อกับลำคลองบางคูวัดกลาง
ด้านทิศตะวันออกยาว 94 เมตร ติดต่อกับสุดเขตถนนด้านเหนือ
ด้านทิศตะวันตกยาว 145 เมตร ติดต่อกับวัดบางคูวัด
สภาพของวัด
เป็นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงในฤดูน้ำหลาก มีถนนทางหลวงจังหวัดผ่านด้านทิศเหนือ
ประวัติวัด
วัดบางคุวัดใน ได้สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2310 โดยชาวมอญกรุงศรีอยุธยาที่อพยพหนีตอนกรุงศรีอยุธยาแตก เป็นผู้สร้างขึ้น และขนานนามว่า "วัดบางคูวัดใน" ตามชื่อหมู่บ้านที่ตั้งวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาประมาณ พ.ศ.2313
การศึกษา
ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มตั้งแต่ พ.ส.2508
ถาวรวัตถุ
วัดนี้ได้ดำเนินก่อสร้างและปฏิสังขรณืเสนาภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถ กว้าง 6.75 ยาว 16.75 เมตร ลักษณะเป็นศิลปะกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย กุฏิสงฆ์ จำนวน 8 หลัง ศาลาการเปรียญ ส่วนมากเป็นอาคารไม้วิหาร กำแพงรอบวัดสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก หอสวดมนต์ หอระฆ้ง และฌาปนสถาน
ปูชนียวัตถุ
วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ เจดีย์ทรงมอญ 3 องค์ สร้างในรัชกาลที่ 5 พ.ส.2455
รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดมาจนปัจจุบัน คือ
1.พระอธิการทองอยู่
2.พระอธิการแดง
3.พระอธิการยม
4.พระอธิการฉ่ำ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2497-2498)
5.พระวิสารท์ ญาณวชิโร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2498-2517) 
6.พระครูอธิการชื่น ฐานจาโร (ตั้งแต่ พ.ศ. 2520-2527)
7.พระครูธรรมาภิรัตน์ (สุวิทย์) (ตั้งแต่ พ.ศ. 2528-ปัจจุบัน)
**หมายเหตุ สำรวจเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2553**

อ่าน 188 ครั้ง
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3