หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (Vision) “ พัฒนาคน พัฒนาวัตถุ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองบางคูวัดน่าอยู่ ”  
 
 
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้113คน
ผู้ชมเมื่อวาน343คน
ผู้ชมเดือนนี้6783คน
ผู้ชมเดือนก่อน11665คน
ผู้ชมทั้งสิ้น130425คน
สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
วัดบางตะไนย์
         วัดบางคูวัดใน ตั้งอยู่เลขที่ 1 บ้านใน ถนนบ้านใน หมู่ที่ 7 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 22897
                                               
         อาณาเขต            
                                         ทิศเหนือ                จดคลองบ้านใน
                                         ทิศใต้                    จดบางคูวัดกลาง
                                         ทิศตะวันออก           จดบางคูวัด
                                         ทิศตะวันตก            จดถนนสาธารณะ
 
มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 32 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 22897
                              
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
 
อุโบสถ กว้าง 6.75 เมตร ยาว 16.75 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2313 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
ศาลาการเปรียญ กว้าง 13 เมตร ยาว 45 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงไทย 2
 
หอสวดมนต์ กว้าง 13 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535
 
กุฎิสงฆ์ จำนวน 9 หลัง เป็นอาคารไม้ 3 หลัง อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 6 หลัง
 
วิหาร กว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
 
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 3 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 หลัง

 นอกจากนี้ ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง กุฏิเจ้าอาวาส 1 หลัง
ปูชนียวัตถุ
 
      พระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 42 นิ้ว สูง 59 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2313 พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 42 นิ้ว สูง 59 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2545
       วัดบางคูวัดใน ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2310 โดยชาวกรุงศรีอยุธยา ที่อพยพมาตั้งถิ่นฐาน สมัยกรุงศรีอยุธยา เสียกรุงแก่พม่า ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2310 โดยได้ร่วมกันก่อสร้างวัด โดยตั้งชื่อวัดว่าวัดบางคูวัดใน ตามชื่อหมู่บ้าน แต่ชาวบ้านมักเรียกว่า วัดคูนาราม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2313
                              
 การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
1. พระทองอยู่
2. พระแดง
3. พระยม
4. พระฉ่ำ                                          พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2498
5. พระครูวิสารท์                                 พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2517
6. พระอธิการชื่น ฐานจาโร                    พ.ศ. 2520 ถึง พ.ศ. 2527
7. พระครูธรรมาภิวัต                            พ.ศ. 2528 ถึงปัจจุบัน
การศึกษา มีโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม เปิดสอนเมื่อ พ.ศ. 2508
นอกจากนี้ ทางวัดยังได้สนับสนุนอุปการะโรงเรียนอนุบาลจนถึงระดับ ม.ต้น ซึ่งเป็นโรงเรียนของวัดอีกด้วย                                                                       

อ่าน 185 ครั้ง
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3