หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้99คน
ผู้ชมเมื่อวาน410คน
ผู้ชมเดือนนี้6136คน
ผู้ชมเดือนก่อน10284คน
ผู้ชมทั้งสิ้น194303คน
สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
วัดบางตะไนย์
         วัดบางตะไนย์ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 15 ไร่ 12 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 65219
         อาณาเขต            
                                         ทิศเหนือ                จดกับที่ดินเอกชน
                                         ทิศใต้                    จดกับที่ดินเอกชน
                                         ทิศตะวันออก           จดกับแม่น้ำเจ้าพระยา
                                         ทิศตะวันตก             จดถนนสาธารณะ
         สภาพวัด
เป็นที่ราบลุ่มอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
         ประวัติวัด
วัดบางตะไนย์ ได้สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 2364 โดยมีชาวมอญที่อพยพมาจากเมืองหงสาวดี เป็นผู้ดำเนินการสร้างวัด และได้ขนานนามว่า วัดบางตะไนย์ เพราะมีต้นข่อยมาก (ตะไนย์ แปลว่า ข่อย) วัดนี้ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 11  กุมภาพันธ์  พ.ศ.2517
        การศึกษา
ทางวัดได้เปิดสอนพระปริยัติธรรมเริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2516
        ถาวรวัตถุ
วัดนี้ได้ดำเนินการก่อสร้างและปฏิสังขรณ์เสนาสนะภายในวัดไปแล้ว คือ อุโบสถ กว้าง 7 เมตร ยาว 14 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2520 จำนวน 8 หลัง ศาลาการเปรียญ 1 หลัง วิหาร 1 หลัง ศาลาบำเพ็ญกุศล 1 หลัง ฌาปนสถาน 1 หลัง
        ปูชนียวัตถุ
วัดนี้มีปูชนียวัตถุที่สำคัญ คือ พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง และสมัยเชียงแสน 2 องค์ เจดีย์ทรงมอญ 1 องค์
        รายนามเจ้าอาวาส
ตั้งแต่สร้างวัดมาจนถึงปัจจุบันคือ
1. พระอธิการกริต
2. พระอธิการคืน อคทีโป (ตั้งแต่ พ.ศ. 2473-2482)
3. พระอธิการทองสุข สิริปญฺโญ (ตั้งแต่ พ.ศ. 2482-2498)
4.พระครูปราโมทย์สารคุณ (ปราโมทย์ กิตฺติสาโร) (ตั้งแต่ พ.ศ. 2498-ปัจจุบัน)
 

อ่าน 318 ครั้ง
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3