หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ตามประกาศ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี เรื่องการสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ให้อาศัยแก่แรงงานต่างด้าวตำบลบางคูวัด แจ้งข้อมูลการพักอาศัยแรงงานต่างด้าวได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด สอบถามโทร 02-1570845-50   
 
 
กำลังออนไลน์13คน
ผู้ชมวันนี้40คน
ผู้ชมเมื่อวาน371คน
ผู้ชมเดือนนี้7953คน
ผู้ชมเดือนก่อน7349คน
ผู้ชมทั้งสิ้น38632คน
ภาพกิจกรรม
เทศบาลเมืองบางคูวัดร่วมกับสถานประกอบในกิจกรรมขยะสร้างบุญปันน้ำใจสู่ผู้พิการและด้อยโอกาส
กิจกรรมรณรงค์คัดแยกขยะในพื้นที่ เงินรายได้นำจัดซื้อสิ่งของเยี่ยมผู้พิการและด้อยโอกาส
พร้อมให้คำแนะนำเรื่องการดูแลสุขภาพ การดูแลสวัสดิการของรัฐที่ช่วยเหลือได้ 
รวมทั้งการดูแลเรื่องสภาพแวดล้อมทางกาย จิตและสังคมในระหว่างเยี่ยมอ่าน 44 ครั้ง
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3