หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ตามประกาศ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี เรื่องการสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ให้อาศัยแก่แรงงานต่างด้าวตำบลบางคูวัด แจ้งข้อมูลการพักอาศัยแรงงานต่างด้าวได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด สอบถามโทร 02-1570845-50   
 
 
กำลังออนไลน์7คน
ผู้ชมวันนี้34คน
ผู้ชมเมื่อวาน371คน
ผู้ชมเดือนนี้7947คน
ผู้ชมเดือนก่อน7349คน
ผู้ชมทั้งสิ้น38626คน
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณปากท่อระบายน้ำเพื่อรอรับการระบายน้ำฝน
การทำความสะอาดกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูล
บริเวณปากท่อระบายน้ำเพื่อรอรับการระบายของน้ำฝน
ป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ตำบลบางคูวัด
วันที่ 31  พฤษภาคม  2560

อ่าน 36 ครั้ง
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3