หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์18คน
ผู้ชมวันนี้97คน
ผู้ชมเมื่อวาน410คน
ผู้ชมเดือนนี้6134คน
ผู้ชมเดือนก่อน10284คน
ผู้ชมทั้งสิ้น194301คน
สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
วัดบางคูวัดนอก
ที่ตั้ง
        ตั้งอยู่เลขที่ 20 บ้านบางคูวัด หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 5453

อาณาเขต              
        ทิศเหนือ                จดที่ดินเอกชน
        ทิศใต้                    จดแม่น้ำเจ้าพระยา
        ทิศตะวันออก           จดคลองบางคูวัด
        ทิศตะวันตก             จดที่ดินเอกชน

อาคารเสนาสนะประกอบด้วย       
        อุโบสถ กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง 15 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง 8 เมตร 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513
กุฎิสงฆ์ จำนวน 6 หลัง

ปูชนียวัตถุ                           
       พระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524     พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 57 นิ้ว สูง 59 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525
      วัดบางคูวัดนอก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2316 สันนิษฐานว่าชาวมอญจะเป็นผู้สร้าง จากหลักฐานรูปทรงเจดีย์ รูปทรงแบบมอญ ชาวบ้านเรียกว่า วัดนี้อีกนามหนึ่งว่า “วัดปากคลอง” ส่วนชื่อวัดบางคูวัดนอกตั้งตามชื่อคลอง คือ “คลองคูวัด” และบริเวณวัดตั้งอยู่ริมคลอง 9 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2533 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร

การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
       1. พระอธิการเย็น                                พ.ศ......               ถึง พ.ศ. 2490
       2. พระอธิการแชะ                               พ.ศ. 2490            ถึง พ.ศ. 2501
       3. พระอธิการสมนึก                             พ.ศ. 2502            ถึง พ.ศ. 2522
       4. พระอธิการฉาย                               พ.ศ. 2522            ถึง พ.ศ. 2529
       5. พระอธิการขวัญ  นาถธมฺโม                พ.ศ. 2529            ถึงปัจจุบัน

อ่าน 301 ครั้ง
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3