หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (Vision) “ พัฒนาคน พัฒนาวัตถุ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองบางคูวัดน่าอยู่ ”  
 
 
กำลังออนไลน์17คน
ผู้ชมวันนี้115คน
ผู้ชมเมื่อวาน343คน
ผู้ชมเดือนนี้6785คน
ผู้ชมเดือนก่อน11665คน
ผู้ชมทั้งสิ้น130427คน
สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
วัดบางคูวัดนอก
ตั้งอยู่เลขที่ 20 บ้านบางคูวัด หมู่ที่ 3 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 5 ไร่ 2 งาน 6 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 5453
                                อาณาเขต              ทิศเหนือ                จดที่ดินเอกชน
                                                            ทิศใต้                    จดแม่น้ำเจ้าพระยา
                                                            ทิศตะวันออก           จดคลองบางคูวัด
                                                            ทิศตะวันตก             จดที่ดินเอกชน
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
        
อุโบสถ กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2530 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
ศาลาการเปรียญ กว้าง 15 เมตร ยาว 24 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2535 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก
หอสวดมนต์ กว้าง 8 เมตร 15 เมตร สร้างเมื่อ พ.ศ. 2513
กุฎิสงฆ์ จำนวน 6 หลัง
 ปูชนียวัตถุ
                              
    พระประธานประจำอุโบสถ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 59 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2524     พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 57 นิ้ว สูง 59 นิ้ว สร้างเมื่อ พ.ศ. 2525
      วัดบางคูวัดนอก ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2316 สันนิษฐานว่าชาวมอญจะเป็นผู้สร้าง จากหลักฐานรูปทรงเจดีย์ รูปทรงแบบมอญ ชาวบ้านเรียกว่า วัดนี้อีกนามหนึ่งว่า “วัดปากคลอง” ส่วนชื่อวัดบางคูวัดนอกตั้งตามชื่อคลอง คือ “คลองคูวัด” และบริเวณวัดตั้งอยู่ริมคลอง 9 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2533 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 7 เมตร ยาว 15 เมตร
                                การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
1. พระเย็น โกญชาญโย                                                 ถึง พ.ศ. 2490
2. พระอธิการแซง                              พ.ศ. 2490            ถึง พ.ศ. 2501
3. พระอธิการนึก                                พ.ศ. 2502            ถึง พ.ศ. 2522
4. พระอธิการฉาย                               พ.ศ. 2522            ถึง พ.ศ. 2525
5. พระอธิการขวัญ นาคธมโม

อ่าน 182 ครั้ง
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3