หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้755คน
ผู้ชมเมื่อวาน441คน
ผู้ชมเดือนนี้10602คน
ผู้ชมเดือนก่อน13119คน
ผู้ชมทั้งสิ้น221243คน
ภาพวีดีโอกิจกรรม
โครงการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและร้านค้า ประจำปี 2561
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม  2561 เทศบาลเมืองบางคูวัด โดยนายพสิษฐ์ มะลิ นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร รองประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ จัดโครงการบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและร้านค้า ประจำปี 2561 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะจากครัวเรือน การผลิตน้ำหมักชีวภาพจากขยะในครัวเรือน และการทำถังบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในครัวเรือนและร้านค้าอย่างถูกวิธี ณ ตำหนักหลวงปู่ยิ้ม หมู่ที่ 7 ต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

อ่าน 281 ครั้ง
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3