หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์19คน
ผู้ชมวันนี้353คน
ผู้ชมเมื่อวาน818คน
ผู้ชมเดือนนี้11020คน
ผู้ชมเดือนก่อน9355คน
ผู้ชมทั้งสิ้น208542คน
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมประชาชนปทุมธานีร่วมใจ พัฒนาคลองเปรมประชากร ปทุมธานีใสสะอาดอย่างยั่งยืน
ตามโครงการสร้างจิตสำนึกและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
วันที่ 9 พฤษภาคม  2561
ณ โรงเรียนวัดเปรมประชากร (ริมคลองเปรมประชากร)
ต.บางพูน อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี


อ่าน 105 ครั้ง
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3