หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (Vision) “ พัฒนาคน พัฒนาวัตถุ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองบางคูวัดน่าอยู่ ”  
 
 
กำลังออนไลน์23คน
ผู้ชมวันนี้122คน
ผู้ชมเมื่อวาน343คน
ผู้ชมเดือนนี้6792คน
ผู้ชมเดือนก่อน11665คน
ผู้ชมทั้งสิ้น130434คน
สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
วัดบางคูวัดกลาง
วัดบางคูวัดกลาง
                ตั้งอยู่เลขที่ 42 บ้านตีนเลน หมู่ที่ 4 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี    สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 80 ตารางวา
                อาณาเขต              ทิศเหนือ                จดกำแพงวัดบางคูวัดใน
                                            ทิศใต้                    จดคูส่งน้ำ
                                            ทิศตะวันออก           จดที่ดินเอกชน
                                             ทิศตะวันตก            จดคลองบางคูวัด
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
 
อุโบสถ   กว้าง 7 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กอิฐ
 
ศาลาการเปรียญ กว้าง 12 เมตร ยาว 20 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม้ทรงโบราณ
 
หอสวดมนต์ กว้าง 10 เมตร ยาว 16 เมตร
 
กุฏิสงฆ์ จำนวน 5 หลัง เป็นอาคารไม้ 5 หลัง
 
ศาลาบำเพ็ญกุศล จำนวน 1 หลัง สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 หลัง
                นอกจานี้มี ฌาปนสถาน 1 หลัง หอระฆัง 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง เรือนเก็บพัสดุ 1 หลัง กุฏิเจ้าอาวาส 1 หลัง
ปูชนียวัตถุ
                พระประธานประจำอุโบสถ ขนาดหน้าตักกว้าง 56 นิ้ว สูง 71 นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ขนาดหน้าตักกว้าง 24 นิ้ว สูง 44 นิ้ว ปูชนียวัตถุอื่น ๆ เจดีย์
                วัดบางคูวัดกลาง ตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2353 ไม่มีประวัติความเป็นมาของวัด ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2353 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 18 เมตร ยาว 41 เมตร
                การบริหารและการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือ
1.             พระครูปัญญารัต
2.             พระอธิการบุญธรรม
3.             พระอธิการสอน
4.             พระครูใบฎีกาอ้อน พ.ศ. 2525 ถึง พ.ศ. 2545
5.             พระอธิการสัญญา ฐานมงคโล       เจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

เป็นเจดีย์ที่สร้างในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยเจ้าจอมมารดาวาดได้มาสร้างไว้  เพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศล  ให้กับปลัดวังชาย (เที่ยง) ผู้เป็นบิดาพระนมปริกในรัชกาลที่ ๕ ซึ่งเป็นมารดาของเจ้าจอมมารดาวาด


อ่าน 185 ครั้ง
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3