หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์24คน
ผู้ชมวันนี้406คน
ผู้ชมเมื่อวาน446คน
ผู้ชมเดือนนี้10255คน
ผู้ชมเดือนก่อน9355คน
ผู้ชมทั้งสิ้น207777คน
ภาพกิจกรรม
เทศบาลเมืองบางคูวัดเข้ารับเกียรติบัตรการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม
การตรวจประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 ด้าน
-EHA: 2002 การจัดการคุณภาพน้ำประปา
-EHA: 4001 การจัดการมูลฝอยทั่วไป
-EHA: 7000 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
-EHA: 9002 การออกหนังสือรับรองการแจ้ง
-EHA: 9003 การออกใบอนุญาต
ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี


อ่าน 32 ครั้ง
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3