หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้354คน
ผู้ชมเมื่อวาน446คน
ผู้ชมเดือนนี้10203คน
ผู้ชมเดือนก่อน9355คน
ผู้ชมทั้งสิ้น207725คน
ภาพกิจกรรม
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 
เรื่องการทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงและการแปรรูปกล้วย
บรรยายโดย นางบรรจง นิลโสภา
วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลเมืองบางคูวัด
โดยวัตถุประสงค์ครั้งนี้เพื่อถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและส่งเสริมแนวทางการชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลเพื่อไปถ่ายทอดแก่เกษตรกรในชุมชนและนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต

อ่าน 31 ครั้ง
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3