หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์14คน
ผู้ชมวันนี้736คน
ผู้ชมเมื่อวาน441คน
ผู้ชมเดือนนี้10583คน
ผู้ชมเดือนก่อน13119คน
ผู้ชมทั้งสิ้น221224คน
ภาพกิจกรรม
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี ประจำปี 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
การประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี ประจำปี 2561-2564 เพิ่มเติม ฉบับที่ 4 และการทำประชาพิจารณ์โครงการสร้างตลาดน้ำ ตำบลบางคูวัด ในวันที่ 16 กันยายน 2561 ณ อาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
 อ่าน 58 ครั้ง
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3