หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์10คน
ผู้ชมวันนี้723คน
ผู้ชมเมื่อวาน441คน
ผู้ชมเดือนนี้10570คน
ผู้ชมเดือนก่อน13119คน
ผู้ชมทั้งสิ้น221211คน
ภาพกิจกรรม
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บางคูวัดเกมส์" ประจำปี 2561

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "บางคูวัดเกมส์" ประจำปี 2561
ใันวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 ณ เทศบาลเมืองบางคูวัด

อ่าน 36 ครั้ง
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3