หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์16คน
ผู้ชมวันนี้95คน
ผู้ชมเมื่อวาน410คน
ผู้ชมเดือนนี้6132คน
ผู้ชมเดือนก่อน10284คน
ผู้ชมทั้งสิ้น194299คน
สถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่สำคัญ
วัดเกาะเกรียง
วัดเกาะเกรียง
             วัดเกาะเกรียง ตั้งอยู่เลขที่ 28 บ้านเกาะเกรียง หมู่ 5 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ 16 ไร่ 2 งาน 22 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 17820   มีที่ธรณีสงฆ์ จำนวน 3 แปลง เนื้อที่ 2 ไร่ 1 งาน 71 ตารางวา โฉนดที่ดินเลขที่ 29224, 29223, 29296
อาคารเสนาสนะประกอบด้วย
 
อุโบสถ กว้าง 6.30 เมตร ยาว 15 เมตร
 
ศาลาการเปรียญ กว้าง 14.60 เมตร ยาว 24.60 เมตร
 
กุฎิสงฆ์ จำนวน 2 หลัง เป็นตึก 2 หลัง
 
ศาลาอเนกประสงค์ กว้าง 14.60 เมตร ยาว 31.17 เมตร
นอกจากนี้ ฌาปนสถาน 1 หลัง โรงครัว 1 หลัง เรือนเก็บพัสดุ 1 หลัง กุฏิเจ้าอาวาส 1 หลัง
 
ปูชนียวัตถุ
พระประธานประจำอุโบสถ ปางมารวิชัย ขนาดหน้าตักกว้าง 50 นิ้ว สูง 59 นิ้ว พระประธานประจำศาลาการเปรียญ ปางประธานพร ขนาดหน้าตักกว้าง 40 นิ้ว
 
วัดเกาะเกรียงตั้งวัดเมื่อ พ.ศ. 2365 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2364 เขตวิสุงคามสีมา กว้าง 40 เมตร ยาว 80 เมตร
                              
การบริหารการปกครอง มีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนาม คือ
1. พระคืน
2. พระเหรียญ
3. พระผี๋
4. พระสงวน
5. พระประพันธ์
6. พระใบฏีกาพะยอม ฐานวีโร
7. พระอธิการเกรียงศักดิ์ ธมมเตโช

อ่าน 309 ครั้ง
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3