หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ตามประกาศ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี เรื่องการสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ให้อาศัยแก่แรงงานต่างด้าวตำบลบางคูวัด แจ้งข้อมูลการพักอาศัยแรงงานต่างด้าวได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด สอบถามโทร 02-1570845-50   
 
 
กำลังออนไลน์38คน
ผู้ชมวันนี้65คน
ผู้ชมเมื่อวาน371คน
ผู้ชมเดือนนี้7978คน
ผู้ชมเดือนก่อน7349คน
ผู้ชมทั้งสิ้น38657คน
ลักษณะที่ตั้ง เนื้อที่ อาณาเขต
ลักษณะที่ตั้ง เนื้อที่ และอาณาเขต
ลักษณะที่ตั้ง เนื้อที่ และอาณาเขต

เทศบาลเมืองบางคูวัด มีสำนักงานตั้งอยู่ริมฝั่งคลองบางคูวัด ด้านทิศตะวันออกของลำคลอง หมู่ที่ ๗ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี ๙ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘.๔๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๑,๕๓๘  ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
 
ทิศเหนือ              ติดกับเขตตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 
 
ทิศใต้                  ติดกับเขตตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 
 
ทิศตะวันออก       ติดกับเขตตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 
 
ทิศตะวันตก           ติดกับอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตตำบลคลองพระอุดม
                       อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3