หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์24คน
ผู้ชมวันนี้410คน
ผู้ชมเมื่อวาน446คน
ผู้ชมเดือนนี้10259คน
ผู้ชมเดือนก่อน9355คน
ผู้ชมทั้งสิ้น207781คน
ลักษณะที่ตั้ง เนื้อที่ อาณาเขต
ลักษณะที่ตั้ง เนื้อที่ และอาณาเขต
ลักษณะที่ตั้ง เนื้อที่ และอาณาเขต

เทศบาลเมืองบางคูวัด มีสำนักงานตั้งอยู่ริมฝั่งคลองบางคูวัด ด้านทิศตะวันออกของลำคลอง หมู่ที่ ๗ โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองปทุมธานี ๙ กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ ๑๘.๔๖ ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ ๑๑,๕๓๘  ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี้
 
ทิศเหนือ              ติดกับเขตตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 
 
ทิศใต้                  ติดกับเขตตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
 
 
ทิศตะวันออก       ติดกับเขตตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 
 
ทิศตะวันตก           ติดกับอำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเขตตำบลคลองพระอุดม
                       อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3