หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (Vision) “ พัฒนาคน พัฒนาวัตถุ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองบางคูวัดน่าอยู่ ”  
 
 
กำลังออนไลน์33คน
ผู้ชมวันนี้168คน
ผู้ชมเมื่อวาน448คน
ผู้ชมเดือนนี้6495คน
ผู้ชมเดือนก่อน11665คน
ผู้ชมทั้งสิ้น130137คน
แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้นเอง
แหล่งน้ำธรรมชาติ
มีคลองธรรมชาติจำนวน   ๑๒  แห่ง   ประกอบด้วย
หมู่ที่ ๑   คลองหงสา และคลองปลายบัว
หมู่ที่ ๒   คลองซอก
หมู่ที่ ๓   คลองกรวย
หมู่ที่ ๕   คลองเกาะเกรียง
     หมู่ที่ ๖   คลองบางตะไนย์
หมู่ที่ ๗   คลองคลองบ้านใน
หมู่ที่ ๘   คลองไกร คลองหนามแดง และคลองกง (หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อหมู่ที่ 8)
หมู่ที่ ๙   คลองตีนแลน
หมู่ที่ ๑๐ คลองบางนางบุญ (บางกะจีน)
หมู่ที่ ๑๑ คลองขุด
หมู่ที่ ๑๒ คลองบุ้ง คลองชมพูเดช และคลองพระโอย
แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
) ฝาย                                             จำนวน         -      แห่ง
) บ่อน้ำตื้น                                       จำนวน         -      แห่ง
๓) บ่อโยก                                         จำนวน         -      แห่ง
๔) ประปาหมู่บ้าน                                 จำนวน         ๒     แห่ง (หมู่ที่ ๑ และ ๖)
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3