หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญประชาชนตำบลบางคูวัดนำสุนัขและแมว เข้ารับการทำหมันและฉีดวัคซีน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดบางคูวัดใน จองคิวล่วงหน้าโทร 02-157-0845 ต่อ 20 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางคูวัด  
 
 
กำลังออนไลน์41คน
ผู้ชมวันนี้147คน
ผู้ชมเมื่อวาน683คน
ผู้ชมเดือนนี้5861คน
ผู้ชมเดือนก่อน11044คน
ผู้ชมทั้งสิ้น183744คน
องค์ความรู้
ประเภทของถังขยะ
วิธีการลดภาวะโลกร้อน
สำนักงานสีเขียว (Green Office)
ภาวะโลกร้อน
โรคไข้ซิกา
โรคพิษสุนัขบ้า
การจัดการขยะมูลฝอย
โรคมือ เท้า ปาก
การจัดการความรู้ (KM)
การบริหารความเสี่ยง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โรคท้องร่วงจากเชื้อโรต้าไวรัส
บุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3