หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (Vision) “ พัฒนาคน พัฒนาวัตถุ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองบางคูวัดน่าอยู่ ”  
 
 
กำลังออนไลน์92คน
ผู้ชมวันนี้205คน
ผู้ชมเมื่อวาน634คน
ผู้ชมเดือนนี้7244คน
ผู้ชมเดือนก่อน16629คน
ผู้ชมทั้งสิ้น106731คน
องค์ความรู้
โรคไข้ซิกา
โรคพิษสุนัขบ้า
การจัดการขยะมูลฝอย
โรคมือ เท้า ปาก
การจัดการความรู้ (KM)
การบริหารความเสี่ยง
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3