หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ตามประกาศ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี เรื่องการสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ให้อาศัยแก่แรงงานต่างด้าวตำบลบางคูวัด แจ้งข้อมูลการพักอาศัยแรงงานต่างด้าวได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด สอบถามโทร 02-1570845-50   
 
 
กำลังออนไลน์66คน
ผู้ชมวันนี้94คน
ผู้ชมเมื่อวาน371คน
ผู้ชมเดือนนี้8007คน
ผู้ชมเดือนก่อน7349คน
ผู้ชมทั้งสิ้น38686คน
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศ
 
เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีลำคลองไหลผ่านพื้นที่หลายหมู่บ้าน เช่น คลองบางคูวัด   คลองซอก   คลองปลายบัว   คลองหนามแดง   คลองไกร   คลองชมพูเดช   คลองพระโอย คลองสายยู คลองเกาะเกรียง
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3