หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์19คน
ผู้ชมวันนี้440คน
ผู้ชมเมื่อวาน446คน
ผู้ชมเดือนนี้10289คน
ผู้ชมเดือนก่อน9355คน
ผู้ชมทั้งสิ้น207811คน
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
อาชีพของราษฎร
 
 
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงานในเขตตำบล  และอาชีพทำการเกษตรในบางส่วน
 
 
 
 
หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
 
                        โรงงานอุตสาหกรรม                          จำนวน                 ๑๔      แห่ง
 
โรงงานอุตสหกรรมทั่วไป              จำนวน             ๒๐     แห่ง
 
 ร้านค้า                                                จำนวน                 ๘๕      แห่ง
 
 อู่บริการซ่อมรถยนต์                            จำนวน                 ๒๒      แห่ง
 
 
ร้านบริการซ่อมวิทยุ ทีวี                        จำนวน                  ๘       แห่ง
 
 
ร้านกลึง   เชื่อมโลหะ                           จำนวน                  ๖        แห่ง
 
 
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง                            จำนวน                 ๘       แห่ง
 
 
ร้านซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร         จำนวน                  ๒       แห่ง
 
 
ปั้มน้ำมัน                                            จำนวน                  ๘        แห่ง
 
 
สนามกอล์ฟ                                       จำนวน                  ๑        แห่ง
 
 
สนามไดร์ฟกอล์ฟ                               จำนวน                  ๑        แห่ง
 
 
หมู่บ้านจัดสรร                                    จำนวน                 ๒๑       แห่ง
 
 
กลุ่มออมทรัพย์                                  จำนวน                   -       แห่ง
 
 
ธนาคาร                                             จำนวน                   -       แห่ง
 
 
โรงแรม                                              จำนวน                   -      แห่ง
 
 
โรงสี                                                 จำนวน                   ๑      แห่ง
 
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3