หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ตามประกาศ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี เรื่องการสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ให้อาศัยแก่แรงงานต่างด้าวตำบลบางคูวัด แจ้งข้อมูลการพักอาศัยแรงงานต่างด้าวได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด สอบถามโทร 02-1570845-50   
 
 
กำลังออนไลน์20คน
ผู้ชมวันนี้47คน
ผู้ชมเมื่อวาน371คน
ผู้ชมเดือนนี้7960คน
ผู้ชมเดือนก่อน7349คน
ผู้ชมทั้งสิ้น38639คน
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ
 
 
อาชีพของราษฎร
 
 
ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงานในเขตตำบล  และอาชีพทำการเกษตรในบางส่วน
 
 
 
 
หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล
 
                        โรงงานอุตสาหกรรม                          จำนวน                 ๑๔      แห่ง
 
โรงงานอุตสหกรรมทั่วไป              จำนวน             ๒๐     แห่ง
 
 ร้านค้า                                                จำนวน                 ๘๕      แห่ง
 
 อู่บริการซ่อมรถยนต์                            จำนวน                 ๒๒      แห่ง
 
 
ร้านบริการซ่อมวิทยุ ทีวี                        จำนวน                  ๘       แห่ง
 
 
ร้านกลึง   เชื่อมโลหะ                           จำนวน                  ๖        แห่ง
 
 
ร้านขายวัสดุก่อสร้าง                            จำนวน                 ๘       แห่ง
 
 
ร้านซ่อมเครื่องมือทางการเกษตร         จำนวน                  ๒       แห่ง
 
 
ปั้มน้ำมัน                                            จำนวน                  ๘        แห่ง
 
 
สนามกอล์ฟ                                       จำนวน                  ๑        แห่ง
 
 
สนามไดร์ฟกอล์ฟ                               จำนวน                  ๑        แห่ง
 
 
หมู่บ้านจัดสรร                                    จำนวน                 ๒๑       แห่ง
 
 
กลุ่มออมทรัพย์                                  จำนวน                   -       แห่ง
 
 
ธนาคาร                                             จำนวน                   -       แห่ง
 
 
โรงแรม                                              จำนวน                   -      แห่ง
 
 
โรงสี                                                 จำนวน                   ๑      แห่ง
 
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3