หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ตามประกาศ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี เรื่องการสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ให้อาศัยแก่แรงงานต่างด้าวตำบลบางคูวัด แจ้งข้อมูลการพักอาศัยแรงงานต่างด้าวได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด สอบถามโทร 02-1570845-50   
 
 
กำลังออนไลน์34คน
ผู้ชมวันนี้61คน
ผู้ชมเมื่อวาน371คน
ผู้ชมเดือนนี้7974คน
ผู้ชมเดือนก่อน7349คน
ผู้ชมทั้งสิ้น38653คน
สถาบันและองค์กรศาสนา
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
วัดจำนวน        ๕        แห่ง      
 
๑) วัดบางคูวัดใน          เจ้าอาวาสชื่อ       พระครูสุธรรมาภิรัต                        
๒) วัดบางคูวัดกลาง      เจ้าอาวาสชื่อ       พระสมุทรสัญญา     ฐานมงคโล 
๓) วัดบางคูวัดนอก       เจ้าอาวาสชื่อ        พระอธิการขวัญ     นาตธรรมโม 
๔) วัดเกาะเกรียง          เจ้าอาวาสชื่อ        พระเกรียงศักดิ์       ธัมมเตโช
๕) วัดบางตะไนย์          เจ้าอาวาสชื่อ       พระครูปราโมทย์     สารคุณ  
 
ศาลเจ้าจำนวน    ๓       แห่ง
๑) ศาลเจ้าพ่อสามศาล หมู่ที่ ๖
๒) ศาลหลวงปู่ยิ้ม หมู่ที่ ๗
๓) ศาลหลวงปู่ทุ่ง หมู่ที่ ๑๐
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3