หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์26คน
ผู้ชมวันนี้413คน
ผู้ชมเมื่อวาน446คน
ผู้ชมเดือนนี้10262คน
ผู้ชมเดือนก่อน9355คน
ผู้ชมทั้งสิ้น207784คน
สถาบันและองค์กรศาสนา
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 
วัดจำนวน        ๕        แห่ง      
 
๑) วัดบางคูวัดใน          เจ้าอาวาสชื่อ       พระครูสุธรรมาภิรัต                        
๒) วัดบางคูวัดกลาง      เจ้าอาวาสชื่อ       พระสมุทรสัญญา     ฐานมงคโล 
๓) วัดบางคูวัดนอก       เจ้าอาวาสชื่อ        พระอธิการขวัญ     นาตธรรมโม 
๔) วัดเกาะเกรียง          เจ้าอาวาสชื่อ        พระเกรียงศักดิ์       ธัมมเตโช
๕) วัดบางตะไนย์          เจ้าอาวาสชื่อ       พระครูปราโมทย์     สารคุณ  
 
ศาลเจ้าจำนวน    ๓       แห่ง
๑) ศาลเจ้าพ่อสามศาล หมู่ที่ ๖
๒) ศาลหลวงปู่ยิ้ม หมู่ที่ ๗
๓) ศาลหลวงปู่ทุ่ง หมู่ที่ ๑๐
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3