หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (Vision) “ พัฒนาคน พัฒนาวัตถุ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองบางคูวัดน่าอยู่ ”  
 
 
กำลังออนไลน์22คน
ผู้ชมวันนี้157คน
ผู้ชมเมื่อวาน448คน
ผู้ชมเดือนนี้6484คน
ผู้ชมเดือนก่อน11665คน
ผู้ชมทั้งสิ้น130126คน
สาธารณสุข
สาธารณสุขฯ
)สถานีอนามัยประจำตำบล คือ สถานีอนามัยบางคูวัด ๑ ตั้งอยู่ หมู่ที่ ๔ รับผิดชอบ พื้นที่ หมู่ที่ ๒,๓,๔,๗,๙    และ ๑๐  
๒)สถานีอนามัยบางคูวัด ๒ ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๒ รับผิดชอบพื้นที่ หมู่ที่ ๑,๕,๖,๘,๑๑ และ ๑๒
) อัตราการมีและใช้สุขาราดน้ำ ๑๐๐%
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3