หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญประชาชนตำบลบางคูวัดนำสุนัขและแมว เข้ารับการทำหมันและฉีดวัคซีน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดบางคูวัดใน จองคิวล่วงหน้าโทร 02-157-0845 ต่อ 20 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางคูวัด  
 
 
กำลังออนไลน์37คน
ผู้ชมวันนี้130คน
ผู้ชมเมื่อวาน683คน
ผู้ชมเดือนนี้5844คน
ผู้ชมเดือนก่อน11044คน
ผู้ชมทั้งสิ้น183727คน
แบบคำขออื่นๆ
แบบคำขอรับใบอนุญาต,ต่อใบอนุญาต ( อันตราย + ที่ทางสาธารณะ + ตลาด + ขยะ
แบบคำขอรับใบอนุญาต,ต่อใบอนุญาต ( อันตราย + ที่ทางสาธารณะ + ตลาด + ขยะ ) พื้นที่เกิน 200 ตรม.
แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม.รายใหม่
แบบคำขอรับใบอนุญาต,ต่อใบอนุญาต(สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.
แบบคำขอออกใบแทน - แก้ไขรายการ - ยกเลิกกิจการ
ใบรับเรื่อง (ใบอนุญาตฯ การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.)
ใบรับเรื่อง(ใบแทน-แก้ไขรายการ-ยกเลิกประกอบกิจการฯ)
ใบรับเรื่อง(ใบอนุญาตต่าง ๆ -อันตราย-ตลาด-ขยะ-ที่ทางสาธารณะ)
ใบรับแจ้ง (หนังสือรับรองการแจ้ง-อาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม 1
1.ตย.แบบคำขอรับใบอนุญาต,ต่อใบอนุญาต ( อันตราย + ที่ทางสาธารณะ + ตลาด + ขยะ )
2.ตย.แบบคำขอรับใบอนุญาต,ต่อใบอนุญาต(สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.)
3.ตย.แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม.
แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้าย ดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่น (แบบ ข.5)
แบบคำขอรับใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือ เคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ ข.6)
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)
แบบคำขอโอนใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่อนย้ายอาคารหรือเปลี่ยนการใช้อาคาร (แบบ ข.8)
แบบคำขอหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม หรือสถาปัตยกรรมควบคุม
แบบหนังสือยินยอมให้ทำการปลูกสร้างอาคารในที่ดิน
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3