หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (Vision) “ พัฒนาคน พัฒนาวัตถุ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองบางคูวัดน่าอยู่ ”  
 
 
กำลังออนไลน์15คน
ผู้ชมวันนี้150คน
ผู้ชมเมื่อวาน448คน
ผู้ชมเดือนนี้6477คน
ผู้ชมเดือนก่อน11665คน
ผู้ชมทั้งสิ้น130119คน
แบบคำขออื่นๆ
แบบคำขอรับใบอนุญาต,ต่อใบอนุญาต ( อันตราย + ที่ทางสาธารณะ + ตลาด + ขยะ
แบบคำขอรับใบอนุญาต,ต่อใบอนุญาต ( อันตราย + ที่ทางสาธารณะ + ตลาด + ขยะ ) พื้นที่เกิน 200 ตรม.
แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม.รายใหม่
แบบคำขอรับใบอนุญาต,ต่อใบอนุญาต(สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.
แบบคำขอออกใบแทน - แก้ไขรายการ - ยกเลิกกิจการ
ใบรับเรื่อง (ใบอนุญาตฯ การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตรม.)
ใบรับเรื่อง(ใบแทน-แก้ไขรายการ-ยกเลิกประกอบกิจการฯ)
ใบรับเรื่อง(ใบอนุญาตต่าง ๆ -อันตราย-ตลาด-ขยะ-ที่ทางสาธารณะ)
ใบรับแจ้ง (หนังสือรับรองการแจ้ง-อาหารพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม 1
1.ตย.แบบคำขอรับใบอนุญาต,ต่อใบอนุญาต ( อันตราย + ที่ทางสาธารณะ + ตลาด + ขยะ )
2.ตย.แบบคำขอรับใบอนุญาต,ต่อใบอนุญาต(สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.)
3.ตย.แบบคำขอหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตรม.
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3