หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ตามประกาศ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี เรื่องการสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ให้อาศัยแก่แรงงานต่างด้าวตำบลบางคูวัด แจ้งข้อมูลการพักอาศัยแรงงานต่างด้าวได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด สอบถามโทร 02-1570845-50   
 
 
กำลังออนไลน์59คน
ผู้ชมวันนี้87คน
ผู้ชมเมื่อวาน371คน
ผู้ชมเดือนนี้8000คน
ผู้ชมเดือนก่อน7349คน
ผู้ชมทั้งสิ้น38679คน
การโทรคมนาคม และการไฟฟ้า
การโทรคมนาคม
) ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข                    จำนวน        -       แห่ง
) สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ                       จำนวน        -       แห่ง
๓) ตู้โทรศัพท์สาธารณะ                           จำนวน      ๒๐      แห่ง
การไฟฟ้า
๑) สถานีไฟฟ้าปทุมธานีย่อยบางคูวัด          จำนวน        ๑      แห่ง
    ไฟฟ้าเข้าถึงทั้ง ๑๒ หมู่บ้าน ประชากรมีไฟฟ้าใช้    ๑๐๐ %
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3