หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ตามประกาศ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี เรื่องการสำมะโนประชากรแรงงานต่างด้าวจังหวัดปทุมธานี ให้เจ้าของอาคารหรือผู้ให้อาศัยแก่แรงงานต่างด้าวตำบลบางคูวัด แจ้งข้อมูลการพักอาศัยแรงงานต่างด้าวได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด สอบถามโทร 02-1570845-50   
 
 
กำลังออนไลน์44คน
ผู้ชมวันนี้72คน
ผู้ชมเมื่อวาน371คน
ผู้ชมเดือนนี้7985คน
ผู้ชมเดือนก่อน7349คน
ผู้ชมทั้งสิ้น38664คน
สำนักงานทะเบียนพานิชย์ ทม.บางคูวัด
ผู้มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
ขั้นตอนการบริการประชาชน
ตัวอย่างชนิดแห่งพาณิชย์
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการ
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3