หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
วิสัยทัศน์ (Vision) “ พัฒนาคน พัฒนาวัตถุ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองบางคูวัดน่าอยู่ ”  
 
 
กำลังออนไลน์31คน
ผู้ชมวันนี้144คน
ผู้ชมเมื่อวาน634คน
ผู้ชมเดือนนี้7183คน
ผู้ชมเดือนก่อน16629คน
ผู้ชมทั้งสิ้น106670คน
สำนักงานทะเบียนพานิชย์ ทม.บางคูวัด
ผู้มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
ขั้นตอนการบริการประชาชน
ตัวอย่างชนิดแห่งพาณิชย์
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการ
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3