หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญประชาชนตำบลบางคูวัดนำสุนัขและแมว เข้ารับการทำหมันและฉีดวัคซีน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดบางคูวัดใน จองคิวล่วงหน้าโทร 02-157-0845 ต่อ 20 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางคูวัด  
 
 
กำลังออนไลน์25คน
ผู้ชมวันนี้305คน
ผู้ชมเมื่อวาน683คน
ผู้ชมเดือนนี้6019คน
ผู้ชมเดือนก่อน11044คน
ผู้ชมทั้งสิ้น183902คน
สำนักงานทะเบียนพานิชย์ ทม.บางคูวัด
ผู้มีหน้าที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์
เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์
ขั้นตอนการบริการประชาชน
ตัวอย่างชนิดแห่งพาณิชย์
หนังสือมอบอำนาจ
หนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่เป็นสถานประกอบการ
แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชย์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1

 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3