หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 59 ปีและจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์นับถึงวันที่ 30 ก.ย. 2562 หรือเกิดก่อน 1 ต.ค. 2502 หรือที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว และมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบางคูวัดแต่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเพื่อขอรับเงิน หรือที่ย้ายทะเบียนบ้านเข้ามาใหม่ มายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พ.ย. 2561 ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด ในวันและเวลาราชการ   
 
 
กำลังออนไลน์194คน
ผู้ชมวันนี้645คน
ผู้ชมเมื่อวาน446คน
ผู้ชมเดือนนี้10494คน
ผู้ชมเดือนก่อน9355คน
ผู้ชมทั้งสิ้น208016คน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชาชนชาวบางคูวัดเข้าร่วมโครงการเวทีประชาคมเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี และร่วมทำประชาพิจารณ์ในการพัฒนาตำบล ในวันที่ 16 กันยายน 2561


ขอเชิญประชาชนชาวบางคูวัดทุกท่านเข้าร่วมโครงการจัดเวทีประชาคมเมือง เพื่อจัดทำแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๔) และ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพัฒนาตำบล
(การทำประชาพิจารณ์ก่อสร้างตลาดน้ำ) 
ในวันที่ 16 กันยายน 2561 
ณ เทศบาลเมืองบางคูวัด 

อ่าน 25 ครั้ง   โพสเมื่อ : 07/09/2018 00:00
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3