หน้าแรก ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง กิจกรรมเทศบาล เว็บบอร์ด ติดต่อเทศบาล
 
ขอเชิญประชาชนตำบลบางคูวัดนำสุนัขและแมว เข้ารับการทำหมันและฉีดวัคซีน ในวันที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ วัดบางคูวัดใน จองคิวล่วงหน้าโทร 02-157-0845 ต่อ 20 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองบางคูวัด  
 
 
กำลังออนไลน์34คน
ผู้ชมวันนี้321คน
ผู้ชมเมื่อวาน683คน
ผู้ชมเดือนนี้6035คน
ผู้ชมเดือนก่อน11044คน
ผู้ชมทั้งสิ้น183918คน
ฝ่ายนิติบัญญัติ

พ.ต.อารมย์ เงาคูขัน
ประธานสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด
  
นายนฤพนธ์ ทองห่อ
รองประธานสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด
  
  
นายนิกร คุ้มนิล
เลขานุการสภาเทศบาลเมืองบางคูวัด
  

นายปัญญา พันธุ์พร้อม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายหนึ่ง เกาะลอย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายศิระ ไกรจินดา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑

นายประชม ดอกแย้ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายนิวัฒน์ ม่วงนิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นางปราณี พรายแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายทองโรจน์ อยู่ยืน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายปิยะวัตน์ ม่วงนิ่ม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นายสะอาด ทำคล่อง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒

นางสุรินทร์ หะหวัง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

นายวินิจ บัวเผื่อน
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

นายไกรสีห์ วีระวราพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

นายบุญเลิศ ไหมสุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓

นายมะโนช เทศทอง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๓
 
 

สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด
เลขที่ 999 หมู่ 1 ถนน 345 ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000
โทรศัพท์ 02-157-0845-50 โทรสาร.02-101-0242-3